Català  Español  English  Français

TECNOLOGÍA

Avancem per millorar el nostre servei

Troqueles CIAMGRAF disposa d´una superficie de 750m2 que allotja les més innovadores tecnologies en disseny, tall per làser i maquinària automàtica pel tall i configuració / doblegament de flejes.

Tot això, sumat a l´alta especialització dels seus professionals i a l´optimització dels processos de producció, materials i temps emprats, la converteix en una de les empreses més altament competitives del sector.

Els serveis de CIAMGRAF es centren al voltant de les següents àrees i fases productives:

Departament tècnic

A CIAMGRAF disposem d´un equip professional especialitzat i amb una tecnología innovadora.Tots els productes que es dissenyen a la nostra empresa tenen en consideració aquells factors necessaris per a la realització d´un treball perfecte.

Disposem de:

3 estacions de disseny.
Maquinària per a la realització de maquetes: 2 màquines Plotter , scanner i digitalització.
Software de disseny: Adoble Ilustrador, Corel X3, freehand, Autocad, etc.
Programes específics de troquels.
Formats de lectura de documents:
AI/EPS, CFF2, DXF, TIFF, PDF, CIM, DWG, Corel X3, FHD.

Tall per làser

Per crear la base de l´encuny, comptem amb 2 màquines làser d´última generació ( de 1.000 a 1.500 w), que ofereixen la màxima qualitat i que s´adapten a les especificacions de tot tipus de troquel.

Muntatge de troquel i acabat

A Ciamgraf prestem una especial atenció al tall i doblegament de fleje, amb la finalitat d´aconseguir un resultat fiable i perfecte. Per això, disposem de professionals especialitzats i d´avançada maquinària:
3 màquines automàtiques d´última generació
Fins a un gruix de 2,5 mm.
Pel control de qualitat es realitzen proves troquelades, amb l óbjectiu de verificar que l´acabat sigui el correcte.
Tenim servei propi de transport de recollida i entrega.

Troqueles Ciamgraf